• Zasilacz symetryczny filtra lub przedwzmacniacza

  Większość dzisiejszych przedwzmacniaczy czy filtrów wymaga zasilania symetrycznego. Każdy początkujący elektronik ma problemy ze zrozumieniem tego pojęcia, sam również kiedyś je miałem, przecież każda bateria ma plus i minus, a tu mamy plus, minus i dodatkowe zero.

  Zasilacz symetryczny to SZEREGOWE połączenie dwóch identycznych zasilaczy. Zasilacz symetryczny może również powstać w wyniku połączenia szeregowego dwóch baterii czy akumulatorów.

  Zróbmy więc taki zasilacz z dwóch baterii 9V:


  Dwie baterie połączone są szeregowo. Przy łączeniu szeregowym napięcia się dodają, więc między plusem i minusem mamy 18V.

  ZERO powstaje w miejscu połączenia baterii (lub zasilaczy). W układach zasilanych symetrycznie napięcia mierzymy względem zera. Zero jest neutralne i powinno znajdować się na obudowie (ekran przed zakłóceniami).

  Dziwić może napięcie -9V. Pamiętajmy, że napięcie to jest mierzone względem zera. Jest ono niższe niż zero (masz więcej pieniędzy kiedy nie masz nic, czy jesteś winny komuś 9zł? - oczywiście kiedy nie masz nic, czyli masz zero).

  Myślę, że teraz każdy rozumie na czym polega zasilanie symetryczne i skończą się wciąż powtarzające pytania o tego typu zasilanie.

  Możemy przejść do tematu artykuły, czyli zasilacza symetrycznego dla filtra dolnoprzepustowego lub przedwzmacniacza.

  Popularne wzmacniacze operacyjne (TL0xx) zasilane są napięciem symetrycznym 15V (czyli +-15V). Wymagają one napięcia stabilizowanego, w moim układzie zastosowane są stabilizatory 7815 i 7915. Jeśli potrzebujemy innego napięcia wyjściowego stosujemy inne stabilizatory (np. 7805 i 7905 dla +-5V), reszta elementów pozostaje bez zmian.

  Schemat zasilacza:


  J1 - tutaj podajemy napięcie zmienne transformatora. Punkt masy to punkt w którym połączone są uzwojenia (przy napięciach zmienny również łączymy je szeregowo, tak jak baterie, pamiętaj, żeby koniec jednego uzwojenia był połączony z początkiem drugiego. Muszą być w tej samej fazie). Napięcie powinno wynosić 2x15...17V, moc transformatora 2-5W.

  Mostek - mostek prostowniczy służy do prostowania prądu

  C1, C2 - kondensatory filtrujące przebieg z mostka. Napięcie kondensatorów co najmniej 25V (przy transformatorze 2 x 15...17V)

  C3, C4, C5, C6 - kondensatory zabezpieczające stabilizator przed wzbudzeniem

  U1, U2 - stabilizatory (rozkład nóg stabilizatorów dostępny w notach katalogowych. Nie są te same w przypadku 78xx i 79xx!)

  C7, C8 - kondensatory wygładzające. Napięcie 25V

  Schemat montażowy od strony ścieżek:


  W przypadku pobierania większych prądów niż 100mA na stabilizatory należy stosować radiatory.

  Tutaj można pobrać wszystkie płytki: Zasilacz_przedwzmacniacza

  Jarosław Sobólski
  js(at)data(dot)pl