• Frezowanie otworu pod terminal    Krótki pokaz frezowania nie okrągłych otworów przy pomocy frezarki i prowadnic w formie listewek.

    Otwór wykonałem w swoich kolumnach, a szerszy opis znajdziesz na DIYaudio.pl.