Korzystając w każdej formie z serwisu DIYaudio.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

Właściciel serwisu DIYaudio.pl zapewnia wszystkim Użytkownikom przekazującym w serwisie jakiekolwiek swoje dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych (nie dotyczy unikalnej nazwy loginu, będącej jednocześnie pseudonimem używanym w serwisie) i inne.

Przekazane dane osobowe wykorzystywane są przez Administratorów serwisu DIYaudio.pl w celu dokonania rejestracji, a tym samym umożliwienia użytkownikowi dostępu do usług i produktów oferowanych przez serwis.

Przekazane dane osobowe nie będą sprzedawane lub w jakikolwiek inny sposób udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów albo w celu ochrony praw Właściciela serwisu.

Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników na stronach serwisu DIYaudio.pl, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron serwisu DIYaudio.pl. Dane tego typu zbierane są automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane osobowe, które przekazywane są w związku z korespondencją pomiędzy Tobą a Właścicielem serwisu DIYaudio.pl lub wyznaczonymi reprezentantami, będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub udzielenie informacji.

Przekazywane dane osobowe mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego, opracowywania nowych funkcji w ramach świadczonych usług lub oferowanych produktów jak również do ich doskonalenia w celu zwiększania komfortu w korzystaniu ze świadczonych usług lub oferowanych produktów.

Serwis DIYaudio.pl wykorzystuje tzw. cookies tj. niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Po więcej informacji nt. cookies stosowanych w ramach serwisu DIYaudio.pl prosimy zapoznać się z polityką plików cookies.

W każdym czasie masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem serwisu DIYaudio.pl za pośrednictwem systemu prywatnych wiadomości lub formularza kontaktowego, przy czym danych osobowych zbieranych automatycznie nie można ani zmienić ani usunąć.

Posty użytkownika stają się częścią serwisu i mogą być pomocne dla innych. Usunięcie postów użytkownika zależy tylko i wyłącznie od Administratora serwisu i jego własnej oceny wartości usuwanej treści.

Właściciel oraz Administratorzy serwisu DIYaudio.pl stosują środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

Właściciel serwisu DIYaudio.pl zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Prywatności w każdym czasie.

Jeśli nie akceptujesz powyższych zasad, prosimy opuść ten serwis.